Uzmanlıklar - Gastroenteroloji - İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları
İnflamatuvar bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı)