Uzmanlıklar - Gastroenteroloji - Gastrointestinal Endoskopik Girişimler
Gastrointestinal endoskopik girişimler (Özofagogastroduodenoskopi, kolonoskopi, rektosigmoidoskopi, endoskopik ince bağırsak biyopsisi, polipektomi, özofagus varis ligasyonu ve skleroterapi, perkütan endoskopik gastrostomi)