Uzmanlıklar - Hepatoloji - Bilirübin Metabolizması Bozuklukları
Bilirübin metabolizması bozuklukları (Crigler Najjar hastalığı, Rotor sendromu..)